เวอร์ชันเต็ม: [-- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย --]

พิโลกฟอร์ยู -> ข่าวการศึกษา -> โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-25 05:35 PM

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เรียงตามขนาด (จำนวนเตียง) นะครับ......
1.โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
____________________________________________________________________________________________
2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
____________________________________________________________________________________________
3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
____________________________________________________________________________________________
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยความร่วมมือกับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
____________________________________________________________________________________________
5. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
____________________________________________________________________________________________
6. โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
____________________________________________________________________________________________
7. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
____________________________________________________________________________________________
8. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
____________________________________________________________________________________________
9. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
____________________________________________________________________________________________
10. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
____________________________________________________________________________________________
11. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
____________________________________________________________________________________________
12. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
____________________________________________________________________________________________
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลของมหาวิลัยอื่นๆอีกครับ เช่น ....
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
น้องหลายคนคงมีความฝันที่จะเข้าเรียน..สู้ๆนะครับ..

suza 2011-03-26 12:09 PM
ม เราติดกะเค้าด้วยอิอิ

kachornsil 2011-04-02 11:00 PM
อิอิอิเกือบไม่ติดเเละ อิอิ

เข้าชม 2011-06-25 08:33 PM
แพ้เชียงใหม่


เวอร์ชันเต็ม: [-- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Gzip enabled