โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม

  • 2447เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

พิษณุโลกตั้งศูนย์ฯคุมเลือกตั้งป้องกันซื้อเสียง

ระดับ : ผอ
เพศ : ชาย

โพสต์ : 12440

สำคัญ : 2

เงิน : 22494
ความดี : 11567
เครดิต : 8
จิตพิสัย: 0
ออนไลน์ : 1671 ชม


นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม จังหวัด จึงได้มีการออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานศูนย์ฯตั้งอยู่ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์เฉพาะกิจฯดังกล่าว ทำหน้าที่อำนวยการให้การสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามภารกิจที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ประสานงานกับอำเภอ ดำเนินการติดตาม/ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

โดยเฉพาะแนวโน้มการกระทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การซื้อสิทธิ ขายเสียงและการวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

รวมทั้งแก้ไขปัญหากรณีมีการชุมนุมประท้วงอันเนื่องมาจากการเลือกตั้งระดับจังหวัด การจัดทำแผนเผชิญเหตุในการเลือกตั้ง จัดทำแผนการสื่อสาร ติดตั้งเครือข่ายวางระบบการสื่อสาร จัดบุคลากรเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์การสื่อสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้มีจำนวนเพียงพอทั้งก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง ให้ศูนย์เฉพาะกิจฯปรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานกับอำเภอเมื่อมีการแจ้งเหตุต่างๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเลือกตั้ง 

ขอบคุณที่มา
Breaking New


บทความที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้